Cingle del Mas Nou: 7000 BP. Un campamento temporal del Mesolítico reciente, inmerso en los procesos de neolitización, con inhumación colectiva. (Parque rupestre de Gassulla, Ares del Maestre, Alto Maestrazgo, Castellón, España) / Carmen Rosa Olaria Puyoles (2020) Actualités Habitat du Néolithique ancien et concentration de silex du Paléolithique supérieur  «Les Hauts de Congy»

La cista del Camp de la Bruna (Lladurs, el Solsonès). Un enterrament inèdit del neolític mitjà / José Manuel Espejo Blanco & Lídia Fàbregas Solé (2020)
 

 

Espejo_&_Fabregas_2020 [Libre accès / Néolithique]
José Manuel Espejo Blanco & Lídia Fàbregas Solé (2020) - La cista del Camp de la Bruna (Lladurs, el Solsonès). Un enterrament inèdit del neolític mitjà, Solsona, Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, 83 p. EAN 9788409261048, 0,00 €.

• La cista neolítica del Camp de la Bruna (Lladurs, el Solsonès) / José Manuel Espejo Blanco • Estudi antropològic i genètic de les restes / Núria Armentano Oller, Dominika Nociarová, Assumpció Malgosa Morera, Diana Vinueza Espinosa i Cristina M. Pereira dos Santos • La dieta dels individus recuperats a la cista del Camp de la Bruna (Lladurs, el Solsonès) / Maria Fontanals-Coll • Desgast dental dels individus de la cista del Camp de la Bruna (Lladurs, el Solsonès) / Raquel Hernando Santamaría i Marina Lozano Ruiz • Anàlisi de la ceràmica i de la làmina de sílex i datació absoluta de la cista del Camp de la Bruna (Lladurs, el Solsonès) / F. Xavier Oms Arias, Cynthia Belén González, Juan F. Gibaja Bao i Xavier Mangado Llach • Anàlisi de les evidències minerals d’ornament del jaciment de la cista del Camp de la Bruna (Lladurs, el Solsonès) / Manel Edo Benaiges i Carlos Odriozola Lloret • Estudi dels elements modificats sobre matèria dura animal / Jordi Nadal Lorenzo • Informe sobre materiales óseos de Lladurs CCB 16 / Millán Mozota Holgueras.

Voir toutes les nouvelles parutions

 

Retour